Akrobatyka

Akrobatyka przez zabawę i atrakcyjne formy aktywności fizycznej wyrabia w dzieciach nawyk dbałości o ciało, jak również wspomaga harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny. Dzieci ucząc się podstawowych elementów akrobatycznych rozwijają sprawność ogólną, poprawiają gibkość i koordynację ruchową, uczą się współpracy i integrują się w grupie. Nasze zajęcia to również akrobatyczna forma gimnastyki korekcyjnej przeciwdziałająca wadom postawy dzięki ćwiczeniu mięśni posturalnych. Jednocześnie akrobatyka sportowa jest doskonałą podbudową dla każdej dyscypliny sportowej.

Szkolenie akrobatyczne prowadzimy w 3 grupach wiekowych: dzieci przedszkolnych, klas I – III oraz klas IV – VIII. Każda z wymienionych grup dzielona jest dodatkowo pod względem zaawansowania w związku z tym występuje indywidualizacja zajęć, co umożliwia rozpoczęcie przygody z akrobatyką w każdym wieku bez względu na wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Standardowa jednostka szkoleniowa trwa godzinę zegarową – jednakże do tego czasu należy doliczyć po około 10 minut na przygotowanie się do niej oraz przebranie się po zajęciach. Podczas zajęć ćwiczymy w stroju sportowym – najodpowiedniejsze będą: body gimnastycznym dla dziewcząt i krótkie spodenki wraz z koszulką dla chłopców.​Ćwiczymy w obuwiu sportowym, niemniej jednak na przyrządach ćwiczymy boso, w skarpetach antypoślizgowych lub kapciach gimnastycznych. Nie występują większe przeciwwskazania do uczestnictwa w ogólnorozwojowych zajęciach akrobatycznych, jednakże przed zapisem dziecka można skonsultować stan jego zdrowia z lekarzem. 

Część główna zajęć obejmuje naukę lub doskonalenie podstawowych elementów gimnastyczno – akrobatycznych takich jak przewrót w przód i tył, stanie na rękach i przerzut bokiem oraz wraz ze wzrostem umiejętności salta, rundak, fi – flak oraz przerzut w przód na trampolinie oraz ścieżce. Powyższe uzupełniamy grami i zabawami kształtującymi zwinność, gibkość i koordynację ruchową w części wstępnej oraz ćwiczeniami siłowymi mięśni brzucha, grzbietu, obręczy barkowej i nóg w części końcowej zajęć.

Składka członkowska uzależniona jest od liczby jednostek szkoleniowych w tygodniu, na które uczęszcza dziecko i kształtuje się następująco:

  • 1 jednostka szkoleniowa/tydzień – 120 zł. miesięcznie
  • 2 jednostki szkoleniowe/tydzień – 170 zł. miesięcznie
  • 3 jednostki szkoleniowe/tydzień – 200 zł. miesięcznie

Celem uzyskania zadowalających efektów szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w zajęciach, co najmniej w 2 jednostkach szkoleniowych w tygodniu.