Rodzina sportów gimnastycznych to tak zwane „dyscypliny wczesne”, z którymi dziecko może być zaznajamiane od najmłodszych lat. W związku z tym opracowaliśmy autorski program zajęć akrobatycznych „Baby Gym” z elementami korektywy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia „Baby Gym” mają na celu równomierny i wszechstronny rozwój fizyczny, poznawczy oraz emocjonalny dziecka, który jest zgodny z nowoczesnymi metodami wychowania fizycznego gdzie głównym celem jest holistyczny rozwój psychomotoryczny oraz profilaktyka korekcyjno – kompensacyjna.

Podczas prowadzenia zajęć główny nacisk kładziemy na kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności i orientacji przestrzennej oraz wzmocnienie mięśni postularnych prowadzące do kształtowania prawidłowej postawy ciała. Powyższe uzyskujemy poprzez wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka i spożytkowanie nadmiaru energii. Dlatego w części wstępnej toku zajęć dużą rolę odgrywają gry i zabawy bieżne oraz inne dynamiczne formy ruchu. Część główna to tor przeszkód lub obwód stacyjny gdzie na jedne ze stacji nauczany lub doskonalony jest element gimnastyczny pod nadzorem lub przy pomocy szkoleniowca. Część końcowa to ćwiczenia korekcyjne i oddechowe.

Podczas zajęć ćwiczymy w stroju sportowym – najczęściej jest to koszulka oraz krótkie spodenki dla chłopców i legginsy dla dziewczynek. Na stopy zakładamy skarpetki antypoślizgowe lub ćwiczymy boso. Nie występują większe przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach „Baby Gym”, jednakże przed zapisem dziecka można skonsultować stan jego zdrowia z lekarzem.

Składka członkowska wynosi 120 zł/miesięcznie przy uczestnictwie w zajęciach 1 jednostkę szkoleniową w tygodniu.