Szachy

Szachy to strategiczna gra planszowa znana na wszystkich kontynentach i w każdym kraju, kulturze czy cywilizacji. Szachy to najlepszy sport dla umysłu, który kształtuje zdolność analitycznego myślenia, rozwija zmysł twórczy, pamięć i intuicję oraz buduje determinację i wytrwałość. Gra uczy odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, a także skutecznego działania pod presją. Dziecko, które gra w szachy uczy się radzić sobie ze stresem i porażką, rozwija opanowanie, koncentrację i uczy szacunku do przeciwnika. Zaobserwowano, że szachiści uczą się szybciej i osiągają lepsze oceny od rówieśników.

Szkolenie prowadzimy w grupach maksymalnie 10 – osobowych z podziałem na prezentowany poziom umiejętności szachowych. Standardowa jednostka szkoleniowa trwa godzinę zegarową. Uczestnictwo w zajęciach nie obliguje do posiadania własnego zestawu szachowego – zapewnia je klub. Posiadanie szachownicy turniejowej wraz z figurami oraz ewentualnie zegara wskazane jest podczas doskonalenia poznanych zagadnień w domu. Nie występują zdrowotne przeciwwskazania do uczestnictwa w szkoleniu szachowym a wręcz przeciwnie dzieci mniej sprawne, ze zdrowotnymi przeciwwskazaniami innych dyscyplin sportu do doskonale odnajdują się w szachach.

Części główna zajęć przeznaczona jest na omówienie zagadnień,  w formie wykładu, z zakresu strategii i taktyki szachowej. Następnie uczestnicy zajęć przy pomocy instruktora rozwiązują zadania szachowe nawiązujące do treści wykładu. Część końcowa przeznaczona jest na gry i zabawy szachowe takie jak: kloc (debel), podwalanaka, raz…dwa…trzy…, szachy Fischera, gry szkoleniowe, mini turnieje szachowe na  grach właściwych z zegarem kończąc.
W miarę możliwości staramy się aby zajęcia miały multimedialny charakter poprzez wykorzystanie programów komputerowych i tablic interaktywnych. Po każdych zajęciach uczestnik otrzymuje do wykonania pracę domową.

Składka członkowska wynosi 120 zł/miesięcznie przy uczestnictwie w zajęciach 1 jednostkę szkoleniową w tygodniu.